SDH Bezkov

www.hasici.bezkov.cz

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 30. listopadu 1919, avšak až poté, co vyhořela hospodářská stavení místního hostince č.p. 7. V současnosti je to jedinný činný spolek v obci, který se zúčastňuje soutěží v hasičském útoku a pomáhá při obecních akcích. V květnu 2002 dala místní děvčata dohromady družstvo a umísťují se lépe než muži.

Vždycky koncem roku se koná výroční schůze, při které se zhodnotí činnost sboru za uplynulý rok, přednese plán činnosti na následující rok a diskutuje se.

Na těchto stránkách se můžete podílet i Vy. Můžete přispět fotkami nebo komentáři.

Kliknutím zvětšíte fotku