Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 30. listopadu 1919. Snahy byly již dříve, ale občané se nechtěli zříci honebného ve prospěch zřízení sboru. Nejprve musela vyhořet hospodářská stavení místního hostince č.p.7. Byla zakoupena hasičská stříkačka od firmy Smejkal. Podrobnosti vzniku jsou v kronice.

Historie sboru je shrnuta ve zpravodaji, který byl vydán k výročí 90 let od založení sboru. Významným krokem bylo zakoupení motorové stříkačky, stejné, jakou dodnes mají v Citonicích.

Rozvoj sboru nastal za totalitního režimu. V 50. letech nastala tzv. hasičská normalizace, jejímž úkolem byl hlavně přechod na jeden typ rychlospojek, aby se výbava mohla vzájemně kombinovat a doplňovat. Dále byly zřízeny žňové hlídky, které měly za úkol být v pohotovosti v případě požáru.

V roce 1972 byla vybudována nová hasičská zbrojnice na č.p. 29. Později byla stará sbourána a na jejím místě dnes stojí obchod Jednoty. Byla zakoupena přívěsná motorová stříkačka PS12, která slouží dodnes. Po revoluci 1989 bylo zakoupeno vyřazené auto s cisternou ze Šumné, aby za 10 let bylo opět prodáno. V současné době je prý parta nadšenců u Plzně renovuje na historický vůz.