Činnost sboru

Rok 2009

V tomto roce byl jeden ostrý výjezd a to do Mašovic na střelnici, kde hořela hala s uskladěnnou slámou. Naše jednotka byla velitelem zásahu poslána k rybníku na návsi, kde se čerpala voda do cisteren.

V tomto roce byla provedena druhá fáze rekonstrukce stříkačky. Dostala nový motor, který nebyl v minulých letech opravován. Bylo zakoupeno 7 vycházkových uniforem.

Tento rok hasiči oslavili 90. let od založení sboru. Obec jim věnovala slavnostní prapor.

Na soutěžích se dařilo dobře. Děvčata se jako tradičně umísťují na předních pozicích a tento rok se v okresním kole umístily na čtvrtém místě. Chlapci jsou na tom hůře, i když ukázali, že když chcou, tak umí dosáhnout pěkných výsledků.

Rok 2008

Tento rok byla provedena první fáze rekonstrukce hasičské stříkačky spojené s modernizací čerpadla. Dále byly zakoupeny nové hadice typu C, proudnice, rozdělovač a souprava odlehčených hadic pro štafetu tzv. střívka.

V tomto roce nebyl žádný ostrý výjezd.

Rok 2007

V tomto roce byl jeden ostrý výjezd a to v sobotu 26. května do Citonic. Bylo to den před pohárovou soutěží v této obci, kde v pozdních večerních hodinách vyhlásili poplach. Na tamní farmě Agrodružstva Jevišovice shořela sušička zeleniny s celou loňskou úrodou petržele, která v ní byla uskladněna.

Rok 2006

Místní sbor si vedl na soutěžích dobře. Děvčata se dobře umísťují již po několik let. Bylo ale vidět, že pokud není tým ve standartním sehraném složení, tak to není ono. V mužské kategorii byl zaznamenán výrazný pokrok. Je vidět, že se novému veliteli Michalu Potácelovi podařilo dát dohromady relativně stabilní družstvo, které se po dvaceti letech začalo umísťovat na pohárových pozicích. V Mašovicích vyhráli muži poprvé po dvaceti letech první místo a děvčata taktéž.

Dne 4. srpna v 18:10 byl vyhlášen v místním okrsku cvičný požární poplach v Bezkově. Volány byly pouze sbory, které mají auta. Dostavily se v pořadí Bezkov, Milíčovice, Citonice, Mašovice a to i přesto, že pršelo. Tento déšť otestoval opravdovou schopnost zásahu povolaných sborů.

Rok 2005

V prosinci se na výroční schůzi dosavadní velitel sboru Zdeněk Motáček vzdal funkce. Na jeho místo byl zvolen Michal Potácel. Jemu se podařilo dát dohromady družstvo mužů. Úspěchy byly zatím nevalné. Spíše náhodou bylo, že vyhráli v Milíčovicích stříbrný pohár.

Zato naše děvčata se vyznamenala. Vyhrály ve své kategorii okrskovou soutěž v Milíčovich, postoupily do obvodového kola na Lesné, které též vyhrály a tak postoupily do okresního kola v Božicích.

V tomto roce nebyl žádný ostrý výjezd.

Na výroční schůzi byla schválena změna placení členských poplatků. Ten dříve činil 60 Kč na osobu, přičemž polovinu platila obec. Od roku 2006 členové mladší 60 let platí plnou částku a členům nad 60 let to platí obec. Účelem změny je, aby starší hasiči z finančních důvodů neopouštěli sbor.

Rok 2004

Mužské družstvo je nadále u ledu. Zato naše děvčata se lepší a svědčí o tom i dvakrát vyhrané první místo. A to v Lukově a doma v Bezkově. Za odměnu jim byly zakoupeny nové hadice.

V tomto roce měl sbor po dlouhé pauze ostrý zásah při povodních 2. května, kdy se p. Janu Trojanovi ml. dostala kalná voda z polí do studny.

Rok 2003

Družstvo mužů se téměř rozpadlo. Dalo se dohromady pouze na soutěž v Bezkově. Zato děvčata vytvořila relativně stabilní tým. Už jim chybí jenom sehranost.

V červenci byl vyhlášen cvičný poplach. V Lukově „hořel“ les. Bezkovský sbor i přes absenci družstva mužů dokázal, že je schopen dát dohromady jednotku pro ostrý výjezd. K tomuto ohni odjela i naše děvčata. Z ostatních obcí tam byli pouze muži.